SERVISNI SERTIFIKATI/AUTORIZACIJE/OVLAŠĆENJA/REKLAMACIJE

Reklamacioni list za robu

Poštovani,
Molimo Vas da u cilju efikasnog rešavanja neusaglašenosti isporučenog proizvoda popunite ovaj obrazac i
dostavite u elektronskoj formi na email: info@kefo.rs

PREUZMI OBRAZAC

Obrazac revers za opremu

PREUZMI OBRAZAC