Istorija

KEFO KROZ VREME

1949

Preduzeće KEFO je osnovano 1949 kao preduzeće za uvoz i distribuciju laboratorijskih hemikalija, potrošnog materijala i opreme pod imenom Kemoservis. 1954 se Kemoservis udružio s preduzećem Fotomaterial koje se bavilo uvozom i distribucijom fotografskog potrošnog materijala i opreme. Preduzeće je poslovanje nastavilo pod imenom Kemoservis-fotomaterial.

2001

Do 2001. Godine preduzeće KEFO je prošlo kroz restrukturiranje, privatizaciju i promenu imena. Od 2001. godine je KEFO u privatnom vlasništvu. Iste godine je prestalo s distribucijom i prodajom fotomaterijala i opreme. Glavna delatnost preduzeća je od tada prodaja i distribucija svih proizvoda koje pri svom radu upotrebljavaju laboratorije: laboratorijske hemikalije, standardni referentni materijali, laboratorijski potrošni materijal i oprema.

2004

Preduzeće KEFO je 2004. godine osnovalo kćerka preduzeće u Sisku- Hrvatska sa sopstvenim kancelarijama, skladištem, dostavnim vozilima, kao i saradnicima osposobljenim za prodaju kompletnog laboratorijskog programa hemikalija, potrosnog materijala i laboratorijskih aparata.

2005

2005. godine je KEFO postao suvlasnik evropskog preduzeća LLG – Laboratory Logistics Group. LLG je drugo najveće evropsko preduzeće za prodaju laboratorijske potrošne robe i opreme. KEFO je kao suvlasnik LLG-a , raširio svoj prodajni program sa laboratorijskom potrošnom robom i opremom preko 500 dobavljača. U centralnom skladištu u Meckenheimu (Nemačka) na skladištu je više od 10.000 različitih proizvoda koje nedeljno dostavljamo kupcima. S kompletnim programom KEFO ostvaruje svoj sinonim: KEFO - Svet laboratorija.

2007

2007. godine je KEFO osnovao svoje drugo kćerka preduzeće u Beogradu- Srbija sa sopstvenim kancelarijama, skladištem, dostavnim vozilima i saradnicima osposobljenim za prodaju kompletnog laboratorijskog programa hemikalija, potrosnog materijala i laboratorijskih aparata.

2009

Krajem 2009. godine je KEFO osnovao kćerka preduzeće i u Sarajevu-BiH. I ovo preduzeće raspolaže sa svim potrebnim za samostalno poslovanje.

2010

2010. godine KEFO je sa preuzimanjem prodajnog programa Merkur Tehničke hemikalije i granulati raširio svoju delatnost na prodaju tehničkih hemikalija i granulata. Novu delatnost su preuzele i sve kćerke kompanije.

2011 (KEFO Slovenija)

2011. godine KEFO i dalje proširuje svoju delatnost sa novim prodajnim programom Enteralne ishrane - Nutricia. Prodajni program Nutricia sadrži prehranu za posebne zdravstvene namene. Snabdevamo bolnice, domove starih osoba, domove zdravlja,...

2015 (KEFO Slovenija i Hrvatska)

KEFO je 2015. godine dobio ekskluzivno zastupstvo preduzeća Terumo. Novi prodajni program sadrži medicinski potrošni materijal Terumo koji je namenjen kardiologiji, radiologiji i onkologiji.