SERVISNI SERTIFIKATI/AUTORIZACIJE/OVLAŠĆENJA

Reklamacioni list za robu

Postovani,
Molimo Vas da u cilju efikasnog resavanja neusaglasenosti isporucenog proizvoda popunite ovaj obrazac i
dostavite u elektronskoj formi na email: info@kefo.rs

PREUZMI OBRAZAC