NOVOSTI

Novosti u kompaniji Kefo

 

U septembru 2022. godine, došlo je do promene vlasničke stukture kompanije Cluster d.o.o. i sada je Kefo postao vlasnik iste.


Kompanije su programski komplementarne i imaju jos veći potencijal sinergijom, što obema daje mogućnost za brži i efikasniji rast i razvoj.


Pripajanje Clustera kompaniji Kefo obezbeđuje jaču stratešku poziciju iz koje ćemo u budućnosti stvarati jos veću dodatu vrednost za naše cenjene kupce, dobavljače i poslovne partnere.


Kompanija Cluster d.o.o. je osnovana pre 15. god i najviše se bavila prodajom potrošnog materijala za hromatografiju. Prevashodno je distribuirala proizvode proizvodača Phenomenex, što će Kefo i nastaviti da radi.
Srdačan pozdrav,

Sonja Jeremić,

dipl.biohem Direktor Kefo d.o.o 

Blagoje Velicković

dipl.fizikohem. Direktor. Cluster d.o.o.