Kefo Politika

POLITIKA KVALITETA, ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

  

 

Rukovodstvo KEFO d.o.o. i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapredjenje integrisanog sistema menadzmenta kvalitetom, zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite zivotne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 i 18001 :2008  u procesima obavljanja usluga veleprodaje i distribucije hemikalija, laboratorijskog potrošnog materijala i laboratorijskih aparata.

 

Cilj KEFO je da postane lider  na teritoriji Srbije u veleprodaji hemikalija, potrosnog materijala i aparata za potrebe laboratorijskog rada za laboratorije razlicitih namena.

Ovaj cilj KEFO ostvaruje sprovodjenjem i stalnim poboljsanjem IMS usaglasenog sa zahtevima ISO 9001:2015, 14001:2015  i 18001:2008. To se postiže:

 • Utvrdjivanjem i upravljanjem procesima koji doprinose zadovoljenju svih zaintresovanih sterana kao i primenom mera za povecanje zadovoljstva korisnika
 • Ostvarenjem liderske uloge rukovodstva
 • Aktivnim ucescem zaposlenih  u planiranju, sprovodjenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima realizacije usluga
 • Upravljanjem procesima i resursima koji su potrebni za sprovodjenje, odrzavanje i stalno poboljsavanje IMS
 • Razvijanjem  partnerskih odnosa sa isporuciocima
 • Stalnom modernizacijom opreme
 • Poslovanje u skladu sa zakonima i propisima iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine,
 • Prevencijuzagađenjaradisvođenjananajmanjumogućumeruuticajaieventualnihudesa
 • Stalno unaređenje rezultata iz oblasti zaštite životne sredine praćenjem i kontrolom procesa 
 • Odgovorno i savesno ponašanje svih zaposlenih radi očuvanja aspekata životne sredine i postizanje predviđenih ciljeva
 • Podizanje svesti zaposlenih o značaju zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite šivotne sredine stalnim stručnim osposobljavanjem,
 • Otvorenost ,saradnju  i informisanje svih zaintresovanih  strana.
 • Minimizacija rizika za bezbednost i zdravlje zaposlenih
 • Identifikacijom kritičnih aktivnosti u procesima, postojećih i potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu - aspekata životne sredine i izvora opasnsti po zdravlje i bezbednost na radu – štetnosti rizika, njihovom eliminacijom, minimzacijom, kontrolom i upravljanjm rizicima zdravlja i bezbednosti na radu i životnom sredinom.

 

 

                                 Beograd                                                                                              Direktor

                              Februar 2018                                                                                     Sonja Jeremić