KEFO Politika

POLITIKA KVALITETA, ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Rukovodstvo KEFO d.o.o. i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapredjenje integrisanog sistema menadzmenta kvalitetom, zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite zivotne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 i ISO 45001:2018 u procesima obavljanja usluga veleprodaje i distribucije hemikalija, laboratorijskog potrošnog materijala i opreme, odrzavanja, servisiranja, aplikacione podrske I obuke korisnika laboratorijske opreme.

Cilj KEFO je da postane lider  na teritoriji Srbije u veleprodaji hemikalija, potrosnog materijala i aparata za potrebe laboratorijskog rada za laboratorije razlicitih namena.

Ovaj cilj KEFO ostvaruje sprovodjenjem i stalnim poboljsanjem IMS usaglasenog sa zahtevima ISO 9001:2015, 14001:2015  i ISO 45001:2018  . To se postiže:

 • Utvrđivanjem i upravljanjem procesima koji doprinose zadovoljenju svih zaintresovanih strana kao i primenom mera za povećanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih
 • Ostvarenjem liderske uloge rukovodstva
 • Aktivnim učešćem i konsultovanje zaposlenih  u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima realizacije usluga i servisa aparata
 • Upravljanjem procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje IMS
 • Razvijanjem  partnerskih odnosa sa isporučiocima
 • Stalnom modernizacijom opreme
 • Poslovanje u skladu sa zakonima i propisima iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine
 • Prevenciju zagađenja radi svođenja na najmanju moguću meru uticaja i eventualnih udesa
 • Stalno unaređenje rezultata iz oblasti zaštite životne sredine praćenjem i kontrolom procesa 
 • Odgovorno i savesno ponašanje svih zaposlenih radi očuvanja aspekata životne sredine i postizanje predviđenih ciljeva
 • Podizanje svesti zaposlenih o značaju zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine stalnim stručnim osposobljavanjem
 • Pružanju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja tokom radnih aktivnosti
 • Otvorenost, saradnju  i informisanje svih zaintresovanih  strana
 • Eliminisanje  opasnosti i smanjenja rizika za bezbednost i zdravlje zaposlenih

Identifikacijom kritičnih aktivnosti u procesima, postojećih i potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu - aspekata životne sredine i izvora opasnsti po zdravlje i bezbednost na radu – štetnosti rizika, njihovom eliminacijom, minimizacijom, kontrolom i upravljanjem rizicima zdravlja i bezbednosti na radu.

 

                                 Beograd                                                                           Direktor

                              Maj 2021                                                                       Sonja Jeremić